ACTIVE KIDS

(vhodné pro děti 2 – 4 let)

  • zábavné a zdraví prospěšné cvičení
  • základní kroky aerobiku i posilování zábavnou formou pomocí básniček a písniček
  • všestranné zaměření na rozvoj rytmického cítění, motoriky, pohybové paměti a estetiky pohybu