Aerobik hrou

(vhodné pro děti 3 – 5 let)

  • děti se učí správnému držení těla
  • základní kroky aerobiku i posilování zábavnou formou hry
  • všestranné zaměření na rozvoj rytmického cítění, obratnosti, motoriky, koordinace pohybu, pohybové paměti a estetiky …