Bosu mix

  • kombinace aerobního charakteru cvičení a posilování
  • zlepšení koordinace, síly, vytrvalosti, fyzické kondice

Bosu

  • je zkratka pro anglický výraz „both sides up“, tj. obě strany vzhůru“
  • lze cvičit jak plochou stranou dolů, tak nahoru na tzv. „půlmíči“
  • toto cvičení patří do skupiny balančních cvičení
  • stimuluje svaly hlubokého a stabilizačního systému
  • zajišťuje správné držení těla
  • zábava – při cvičení je možné využít i další nářadí